Fundacja Taurus Dzieciom - zbiórka dla Sylwii

Fundacja Taurus Dzieciom z siedzibą w Pilźnie informuje, że na podstawie zezwolenia nr SO.5311.10.11 z dnia 07.11.2011 r., wydanego przez Burmistrza Miasta Pilzna prowadziła zbiórkę publiczną do skarbon stacjonarnych na terenie miasta i gminy Pilzno.

Zbiórka prowadzona była na rzecz chorej na białaczkę limfoblastyczną Sylwii Wnęk.

W wyniku zbiórki zebrano kwotę 3 686,83 zł (słownie trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 83/100).
Fundacja nie poniosła kosztów związanych z w/w zbiórką publiczną.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

<< powrót