• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wpływ kultury na nasze wybory żywieniowe i styl życia.

Waga elektroniczna nierdzewna będzie generalnym narzędziem do wyeksploatowania również w przemyśle jak i w handlu. Waga platformowa składa się z ramy dolnej, do jakiej przytwierdzone są sensory tensometryczne oraz trapu ważącego. Trap ważący luźno spoczywa na górnym mocowaniu receptorów tensometrycznych, co ułatwia dostęp do przestrzeni pod wagą. Stalowa konstrukcja wagi ubezpieczona jest dzisiejszymi warstwami lakierniczymi – sprawdź ANCHOR. Górę pomostu ważącego stanowi blacha ryflowana lub ewentualnie opcjonalnie blacha gładka. Waga platformowa może być ustawiona na równym podłożu lub też zagłębiona w płytkim kanale betonowym. Fakultatywnie waga może być wyekwipowana w stalowe najazdy. Wagi te znajdują szerokie przeznaczenie przemyśle mięsnym, spożywczym i farmaceutycznym z prostolinijnym kontaktem z wodą i chemikaliami. Nierdzewne i hermetyczne stworzenie znacznie upraszcza zachowanie wysokich standardów higieny oraz czystości. Reprezentatywną cechą wagi jest możliwość błyskawicznego przeniesienia w inne położenie.

1. Przejdź do strony

2. Link

3. Informacje

4. Sprawdź teraz

5. Przewodniki

Categories: Blog

Comments are closed.